shape
Door: Bapak John van der Jagt


Pencak Silat Cimande - Rotterdam

Bij deze wil ik me graag beperken tot Cimande omdat dit de stijl is die wij beoefenen. De Pencak Silat stijl Cimande ontstond rond 1765. In die tijd waren er in West Java, in de omgeving van Bandung en Bogor diverse vechtmethodes die allemaal hun eigen sterke en zwakkere kanten hadden. Uit deze verscheidenheid creŽerde de grondlegger van Cimande zijn stijl. Deze man, Embah Khair genaamd, was al tijdens zijn leven een legende. Geroemd en gevreesd vanwege zijn vechtlust en magische krachten bracht hij het tot leraar van de prinsen in de Kraton, werd hij de lijfwacht van prins Aria (Adipatih Wiratanudatar 1766 Ė 1813) en gaf hij les aan de locale bevolking en politie. Hij kreeg vijf zoons die allen in zijn voetspoor zouden volgen en hij stierf in1825. Zijn graf in Sereal Bogor word nu nog druk bezocht als bedevaartsoord voor vele beoefenaars van zijn en andere stijlen. Een van zijn beste leerlingen was Pendekar Age die de stijl naar de plaats Tarik Kolot bracht waar hij nog steeds beoefend wordt. Natuurlijk is hij niet meer zoals in Embah Khairís tijd (18e eeuw), ook deze gevechtskunst blijft zich door ontwikkelen, maar blijft wel zijn typische karakter behouden. 
Pencak Silat zou ontwikkeld zijn door een boeren vrouw. Lang geleden (zo gaat het verhaal) liep een boeren vrouw naar de kali om water te halen. Daar aangekomen zag zij een tijger die met een grote vogel vocht. Gefascineerd bleef zij kijken naar het gevecht dat enkele uren duurde en waarin beide dieren de dood vonden. Haar echtgenoot kwam haar halen en was boos omdat ze zolang weg bleef. Toen hij haar echter een klap wou geven ontweek zij met gemak de slag op de wijze waarop zij dat de dieren had zien doen. Nadat de man was afgekoeld onderwees zij haar verbaasde echtgenoot, en de kunst was geboren. Als bewijs van het verhaal stelt men dat de kunst ook beoefend wordt door vrouwelijke experts.
Het is eerder aannemelijk te maken dat de  vechtwijze afkomstig is uit het feit dat de IndonesiŽrs zich moesten beschermen tegen aanvallen van dieren en later toen zij in contact kwamen met andere volkeren tijdens hun omzwervingen over de eilanden zich ook moesten verdedigen tegen mensen, om deze redenen is de Pencak Silat ontwikkeld. Ondanks vreemde invloeden bleef het Pencak Silat zijn typische Indonesische karakter behouden. Deze stijlen hebben opmerkelijke karakteristieke technieken. Het zou onjuist zijn te zeggen dat zij min of meer gelijk zijn.

Enkele van de belangrijkste stijlen in IndonesiŽ zijn :

Geschiedenis